Återvinn och vidareutveckla din hälsa

Böcker, utbildningar och inspiration ur ett funktionsmedicinskt perspektiv

Funktionsmedicin, Näringsmedicin och Livsstilsmedicin för bättre hälsa

De senaste åren har visat på behovet av stark resiliens, det vill säga robust och balanserad motståndskraft. Vi behöver både må bra när allt är väl och utveckla en robust och balanserad motståndskraft för att återhämta oss under och efter kris och sjukdom.

Vår mission är att bidra till ökad friskspridning hos dig som individ och i samhället i stort. Vårt hälsobudskap utgår från ett unikt funktionsmedicinskt perspektiv där livsstilsmedicinen är grunden.

Vi erbjuder kurser, böcker, artiklar och tips med inriktning på naturlig hälsa. Våra produkter och tjänster ger dig, din familj och vänner verktyg att öka er glädje, livskvalitet, vitalitet och resiliens.

Vi rustar dig med information och inspiration för ett friskare och mer harmoniskt tillstånd.

Robust motståndskraft

Uppnå och behåll robust och balanserad motståndskraft: kurser inom hälsoresiliens, immunresiliens och kognitiv resiliens

Läs mer

Våra hälsoböcker

Böcker och E-böcker/PDF inom hjärnhälsa, näringsmedicin, Candida albicans och hur du blir snabbare, starkare och friskare

Läs mer

Hälsoföredrag?

Vill du öka din kunskap om naturlig hälsa? Arrangera ett hälsoföredrag eller en utbildning med Peter Wilhelmsson

Läs mer

Våra produkter